Occurrences

Divyāvadāna

Divyāvadāna
Divyāv, 13, 176.1 sa yadi prativibudhyate tamevaṃ vadanti bhoḥ puruṣa na tvayā śrutam yathā śrāvastyāmudyānamoṣakāḥ puruṣāḥ pratidinamanvāhiṇḍyante te yadi suptaṃ puruṣaṃ paśyanti vadanti uttiṣṭha gaccheti //
Divyāv, 13, 177.1 yadi na prativibudhyate muṣitvā gacchanti //
Divyāv, 13, 178.1 taiḥ pādena ghaṭṭito na prativibudhyate //