Occurrences

Mahābhārata
Matsyapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 1, 180, 11.2 drupadaṃ saṃjighṛkṣantaḥ sāyudhāḥ samupādravan //
MBh, 3, 50, 24.2 ekaikaśas tataḥ kanyās tān haṃsān samupādravan //
MBh, 3, 96, 20.2 tatas te sahitā rājann ilvalaṃ samupādravan //
MBh, 3, 144, 8.3 bhīmaś ca sahadevaś ca sahasā samupādravan //
MBh, 4, 8, 3.1 tāṃ narāḥ paridhāvantīṃ striyaśca samupādravan /
MBh, 7, 72, 1.3 kauraveyāṃstridhābhūtān pāṇḍavāḥ samupādravan //
MBh, 7, 79, 9.2 dhanaṃjayarathaṃ śīghraṃ sarvataḥ samupādravan //
MBh, 7, 93, 31.2 yato droṇastataḥ sarve sahasā samupādravan //
MBh, 7, 97, 15.2 śūrāḥ pañcaśatā rājañ śaineyaṃ samupādravan //
MBh, 7, 100, 28.2 bhīmasenapurogāstaṃ pāñcālāḥ samupādravan //
MBh, 7, 128, 21.2 bhīmasenapurogāstu pāñcālāḥ samupādravan //
MBh, 7, 134, 15.2 hatainam iti jalpantaḥ kṣatriyāḥ samupādravan //
MBh, 7, 150, 102.2 te karṇaṃ bhakṣayiṣyantaḥ sarvataḥ samupādravan /
MBh, 8, 14, 18.1 athārjunarathaṃ vīrās tvadīyāḥ samupādravan /
MBh, 8, 51, 34.2 sarvodyogena sahasā pāṇḍavāḥ samupādravan //
MBh, 8, 55, 11.2 gajāśvasādibahulāḥ pāṇḍavaṃ samupādravan //
MBh, 13, 84, 38.2 śukena khyāpito vipra taṃ devāḥ samupādravan //
Matsyapurāṇa
MPur, 47, 85.2 asmiṃśchidre tadāmarṣād devāstānsamupādravan /