Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Matsyapurāṇa
Skandapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 1, 20, 15.28 paśyanti grasyamānaṃ māṃ saha devair divaukasaḥ /
MBh, 3, 60, 21.1 sā grasyamānā grāheṇa śokena ca parājitā /
MBh, 3, 60, 22.1 hā nātha mām iha vane grasyamānām anāthavat /
MBh, 7, 20, 7.1 jñātvā satyajitā droṇaṃ grasyamānam ivāhave /
MBh, 7, 92, 24.2 grasyamānaṃ sātyakinā khe somam iva rāhuṇā //
Rāmāyaṇa
Rām, Su, 1, 176.2 grasyamānaṃ yathā candraṃ pūrṇaṃ parvaṇi rāhuṇā //
Matsyapurāṇa
MPur, 153, 121.1 sainyeṣu grasyamāneṣu dānavena balīyasā /
Skandapurāṇa
SkPur, 12, 37.2 grāheṇa grasyamānaṃ taṃ vepamānamavasthitam //