Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa

Mahābhārata
MBh, 1, 3, 92.5 tad anujāne bhavantam /
MBh, 12, 27, 25.1 yatheṣṭaṃ gamyatāṃ kāmam anujāne prasādya vaḥ /
Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 64, 15.1 gaccha tātānujāne tvāṃ kaikeyī suprajās tvayā /