Occurrences

Rāmāyaṇa
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Rāmāyaṇa
Rām, Ār, 57, 7.2 paritrāhīti yad vākyaṃ maithilyās tac chrutiṃ gatam //
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 10, 27.1 paritrāhi mahābhāga na yathā yāma saṃkṣayam /
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 181, 51.2 paravadanavīkṣaṇaparaṃ parameśvara māṃ paritrāhi //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 181, 52.2 krūraṃ kupathābhimukhaṃ śaṅkara śaraṇāgataṃ paritrāhi //