Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa

Mahābhārata
MBh, 12, 26, 3.2 paridevayamānānāṃ śāntiṃ nopalabhe mune //
Rāmāyaṇa
Rām, Ay, 45, 23.1 paridevayamānasya duḥkhārtasya mahātmanaḥ /
Rām, Ay, 80, 23.1 paridevayamānasya tasyaivaṃ sumahātmanaḥ /
Rām, Yu, 38, 22.1 paridevayamānāṃ tāṃ rākṣasī trijaṭābravīt /