Occurrences

Atharvaveda (Śaunaka)
Kātyāyanaśrautasūtra

Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 11, 3, 15.1 brahmaṇā parigṛhītā sāmnā paryūḍhā //
AVŚ, 12, 5, 3.0 svadhayā parihitā śraddhayā paryūḍhā dīkṣayā guptā yajñe pratiṣṭhitā loko nidhanam //
Kātyāyanaśrautasūtra
KātyŚS, 15, 3, 42.0 vināṭād rathaparyūḍhān navanītaṃ svayaṃjātam ājyam āsicya pātre tasmint sthaviṣṭhāṃs taṇḍulān mitrāyāvapati //