Occurrences

Aitareyabrāhmaṇa
Gopathabrāhmaṇa
Ṛgveda

Aitareyabrāhmaṇa
AB, 6, 7, 8.0 dṛᄆhāni dṛṃhitāni ca sthirāṇi na parāṇuda iti //
Gopathabrāhmaṇa
GB, 2, 5, 13, 13.1 indreṇa rocanā divo dṛḍhāni dṛṃhitāni ca /
Ṛgveda
ṚV, 1, 51, 11.2 ugro yayiṃ nir apaḥ srotasāsṛjad vi śuṣṇasya dṛṃhitā airayat puraḥ //
ṚV, 2, 17, 1.2 viśvā yad gotrā sahasā parīvṛtā made somasya dṛṃhitāny airayat //
ṚV, 7, 18, 13.1 vi sadyo viśvā dṛṃhitāny eṣām indraḥ puraḥ sahasā sapta dardaḥ /
ṚV, 7, 99, 5.1 indrāviṣṇū dṛṃhitāḥ śambarasya nava puro navatiṃ ca śnathiṣṭam /
ṚV, 8, 14, 9.1 indreṇa rocanā divo dṛᄆhāni dṛṃhitāni ca /