Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Nāṭyaśāstra

Mahābhārata
MBh, 13, 54, 12.1 samantataḥ praṇaditān dadarśa sumanoharān /
Rāmāyaṇa
Rām, Ki, 1, 24.1 tāṃ vinātha vihaṃgo 'sau pakṣī praṇaditas tadā /
Nāṭyaśāstra
NāṭŚ, 3, 94.2 sarvātodyaiḥ praṇaditai raṅge yuddhāni kārayet //