Occurrences

Mahābhārata
Nāradasmṛti
Nāṭyaśāstra
Nibandhasaṃgraha

Mahābhārata
MBh, 12, 148, 23.1 kalyāṇam anumantavyaṃ puruṣeṇa bubhūṣatā /
Nāradasmṛti
NāSmṛ, 2, 18, 44.2 tad rājñāpy anumantavyam eṣa dharmaḥ sanātanaḥ //
Nāṭyaśāstra
NāṭŚ, 6, 11.2 sūtrataḥ sānumantavyā kārikārthapradarśinī //
NāṭŚ, 6, 64.18 teṣāṃ cānukāriṇo ye puruṣās teṣāmapi saṅgrāmasamprahārakṛto raudro raso 'numantavyaḥ /
Nibandhasaṃgraha
NiSaṃ zu Su, Sū., 14, 3.4, 17.0 anumantavyetyarthaḥ //