Occurrences

Mahābhārata
Divyāvadāna
Śatakatraya
Hitopadeśa
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Mahābhārata
MBh, 15, 46, 11.1 vṛthā saṃtoṣito vahniḥ khāṇḍave savyasācinā /
Divyāvadāna
Divyāv, 2, 199.0 tena kuṭumbaṃ saṃtoṣitam //
Śatakatraya
ŚTr, 3, 3.1 utkhātaṃ nidhiśaṅkayā kṣititalaṃ dhmātā girer dhātavo nistīrṇaḥ saritāṃ patir nṛpatayo yatnena saṃtoṣitāḥ /
Hitopadeśa
Hitop, 2, 175.1 iti damanakena saṃtoṣitaḥ piṅgalakaḥ svāṃ prakṛtim āpannaḥ siṃhāsane samupaviṣṭaḥ /
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 61, 3.1 tataḥ saṃtoṣito deva umāpatir narādhipa /