Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa

Mahābhārata
MBh, 3, 283, 1.3 kṛtapūrvāhṇikāḥ sarve sameyuste tapodhanāḥ //
Rāmāyaṇa
Rām, Ār, 22, 26.1 sameyuś ca mahātmāno yuddhadarśanakāṅkṣiṇaḥ /
Rām, Yu, 26, 27.2 kiṃnarā rākṣasaiścāpi sameyur mānuṣaiḥ saha //
Rām, Yu, 96, 7.2 patākāśca patākābhiḥ sameyuḥ sthitayostadā //
Rām, Yu, 108, 6.2 tvatprasādāt sameyuste varam etad ahaṃ vṛṇe //