Occurrences

Mahābhārata
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
Hitopadeśa
Gokarṇapurāṇasāraḥ
Saddharmapuṇḍarīkasūtra

Mahābhārata
MBh, 3, 3, 15.3 viprārtham ārādhitavān sūryam adbhutavikramam //
MBh, 12, 328, 25.3 putrārtham ārādhitavān ātmānam aham ātmanā //
Bṛhatkathāślokasaṃgraha
BKŚS, 9, 83.2 ārādhitavatī yatnāt sudīrghaṃ kālam apsarāḥ //
BKŚS, 12, 76.1 ārādhitavatī yakṣam ahaṃ kanyā satī yathā /
Hitopadeśa
Hitop, 4, 27.3 purā daityau sahodarau sundopasundanāmānau mahatā kāyakleśena trailokyarājyakāmanayā cirāc candraśekharam ārādhitavantau /
Gokarṇapurāṇasāraḥ
GokPurS, 6, 26.1 janmāyutaṃ devadeva tvām ārādhitavān purā /
Saddharmapuṇḍarīkasūtra
SDhPS, 7, 206.1 tena khalu punarbhikṣavaḥ samayena tasya bhagavato bhāṣitaṃ te ṣoḍaśa rājakumārāḥ śrāmaṇerā udgṛhītavanto dhāritavanta ārādhitavantaḥ paryāptavantaḥ //