Occurrences

Pañcaviṃśabrāhmaṇa
Mahābhārata

Pañcaviṃśabrāhmaṇa
PB, 14, 5, 15.0 indraṃ sarvāṇi bhūtāny astuvan sa śarkaraṃ śiśumārarṣim upetyābravīt stuhi meti so 'paḥ praskandann abravīd etāvato 'haṃ tvāṃ stuyām iti tasmād apāṃ vegam avejayat sa hīna ivāmanyata sa etat sāmāpaśyat tenāpo 'nusamāśnuta tad vāva sa tarhyakāmayata kāmasani sāma śārkaraṃ kāmam evaitenāvarunddhe //
Mahābhārata
MBh, 1, 1, 91.1 yatrāvahasitaścāsīt praskandann iva sambhramāt /