Occurrences

Atharvaveda (Śaunaka)
Mahābhārata

Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 8, 2, 9.1 devānāṃ hetiḥ pari tvā vṛṇaktu pārayāmi tvā rajasa ut tvā mṛtyor apīparam /
Mahābhārata
MBh, 2, 47, 20.1 na pārayāmyabhigatān vividhān dvāri vāritān /