Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa

Mahābhārata
MBh, 3, 143, 12.2 pāṇibhiḥ parimārganto bhītā vāyor nililyire //
MBh, 13, 69, 12.1 apaśyat parimārgaṃśca tāṃ yāṃ paragṛhe dvijaḥ /
Rāmāyaṇa
Rām, Su, 2, 32.2 vañcanīyā mayā sarve jānakīṃ parimārgatā //