Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa

Mahābhārata
MBh, 3, 145, 26.2 divyapuṣpopahāraiś ca sarvato 'bhivirājitam //
MBh, 12, 45, 15.1 kaustubhena uraḥsthena maṇinābhivirājitam /
Rāmāyaṇa
Rām, Su, 8, 24.2 pīnāyataviśālena vakṣasābhivirājitam //