Occurrences

Aṣṭāṅgasaṃgraha
Kūrmapurāṇa
Bhāgavatapurāṇa
Kathāsaritsāgara

Aṣṭāṅgasaṃgraha
ASaṃ, 1, 22, 5.4 subahuśo 'pi ca bhidyamānā vyādhayo nijāgantutāṃ na vyabhicaranti /
Kūrmapurāṇa
KūPur, 2, 37, 31.2 dṛṣṭvā vyabhicarantīha hyasmābhiḥ puruṣādhama /
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 4, 18, 5.2 tasya vyabhicarantyarthā ārabdhāśca punaḥ punaḥ //
Kathāsaritsāgara
KSS, 3, 6, 2.2 upāyasvīkṛtās te ca naiva vyabhicaranti me //