Occurrences

Mūlamadhyamakārikāḥ
Divyāvadāna

Mūlamadhyamakārikāḥ
MMadhKār, 18, 6.1 ātmetyapi prajñapitam anātmetyapi deśitam /
Divyāvadāna
Divyāv, 6, 30.0 tatastena viviktāvakāśe mahatā satkāreṇāsau yaṣṭirucchrāpitā mahaśca prajñapitaḥ //
Divyāv, 6, 32.0 indreṇa brāhmaṇena yaṣṭyā mahaḥ prajñapita iti indramaha indramaha iti saṃjñā saṃvṛttā //