Occurrences

Aitareyabrāhmaṇa
Gopathabrāhmaṇa
Kāṭhakasaṃhitā
Maitrāyaṇīsaṃhitā
Taittirīyasaṃhitā
Āpastambagṛhyasūtra

Aitareyabrāhmaṇa
AB, 1, 8, 13.0 pathyām eva yajati yat pathyām eva yajati vācaiva tad yajñam panthām apinayati //
Gopathabrāhmaṇa
GB, 2, 1, 13, 5.0 sa enaṃ panthānam apinayati //
Kāṭhakasaṃhitā
KS, 10, 5, 5.0 sa enaṃ panthām apinayati //
Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 1, 8, 9, 31.0 sa enaṃ panthām apinayati //
MS, 2, 1, 10, 5.0 sa enaṃ panthām apinayati //
Taittirīyasaṃhitā
TS, 2, 2, 2, 1.4 sa evainam apathāt panthām apinayati /
Āpastambagṛhyasūtra
ĀpGS, 14, 11.0 anavasnātayā kumāryā dṛṣatputre dṛṣatputreṇa peṣayitvā pariplāvyāpareṇāgniṃ prācīmuttānāṃ nipātyottareṇa yajuṣāṅguṣṭhena dakṣiṇe nāsikāchidre 'pinayati //