Occurrences

Rāmāyaṇa
Tantrākhyāyikā

Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 68, 11.1 tāṃ nirīkṣya muhūrtaṃ tu maithilīm adhyavasya ca /
Rām, Utt, 9, 37.2 prāpsyāmi tapasā kāmam iti kṛtvādhyavasya ca /
Tantrākhyāyikā
TAkhy, 1, 24.1 ity adhyavasya bheryā mukhaṃ vidāryāntaḥ praviṣṭaḥ //