Occurrences

Kāvyālaṃkāra
Kāśikāvṛtti
Ṛtusaṃhāra

Kāvyālaṃkāra
KāvyAl, 6, 63.1 vidyānāṃ satatamapāśrayo'parāsāṃ tāsūktānna ca viruṇaddhi kāṃścidarthān /
Kāśikāvṛtti
Ṛtusaṃhāra
ṚtuS, Ṣaṣṭhaḥ sargaḥ, 28.1 netre nimīlayati roditi yāti śokaṃ ghrāṇaṃ kareṇa viruṇaddhi virauti coccaiḥ /