Occurrences

Kauśikasūtra
Maitrāyaṇīsaṃhitā
Taittirīyasaṃhitā

Kauśikasūtra
KauśS, 7, 3, 10.0 mahīm ū ṣv iti taraṇānyālambhayati //
Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 1, 8, 9, 23.0 sa enaṃ vratam ālambhayati //
MS, 2, 1, 10, 13.0 sa enaṃ vratam ālambhayati //
Taittirīyasaṃhitā
TS, 2, 2, 2, 2.3 sa evainaṃ vratam ālambhayati /
TS, 6, 1, 4, 57.0 sa evainaṃ vratam ālambhayati //