Occurrences

Baudhāyanaśrautasūtra
Vārāhaśrautasūtra
Āpastambagṛhyasūtra
Śatapathabrāhmaṇa

Baudhāyanaśrautasūtra
BaudhŚS, 1, 21, 10.0 udūhati srucam //
BaudhŚS, 4, 10, 26.0 udūhati srucam //
Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 3, 4, 1, 26.1 utkrāmantam aśvam aiṣīkeṇodūhenodūhati //
Āpastambagṛhyasūtra
ĀpGS, 17, 1.1 dakṣiṇāpratyakpravaṇam agārāvakāśam uddhatya palāśena śamīmayena vodūhenaitām eva diśam uttarayodūhati //
Śatapathabrāhmaṇa
ŚBM, 1, 2, 1, 4.1 tena prāco 'ṅgārānudūhati /