Occurrences

Chāndogyopaniṣad

Chāndogyopaniṣad
ChU, 6, 3, 2.2 hantāham imās tisro devatā anena jīvenātmanānupraviśya nāmarūpe vyākaravāṇīti //