Occurrences

Mahābhārata
Liṅgapurāṇa
Gokarṇapurāṇasāraḥ
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Mahābhārata
MBh, 9, 28, 67.2 krośantyastatra ruruduḥ krandamānā viśāṃ pate //
Liṅgapurāṇa
LiPur, 1, 64, 5.1 hā putra putra putreti krandamāno muhurmuhuḥ /
Gokarṇapurāṇasāraḥ
GokPurS, 11, 6.2 krandamānān sa dṛṣṭvā tu vegena mahatā yayau //
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 159, 66.2 pacyante tatra madhye vai krandamānāḥ supāpinaḥ //
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 171, 44.2 evamuktvā kṣaṇaṃ mohātkrandamāno muhurmuhuḥ //