Occurrences

Ṛgveda

Ṛgveda
ṚV, 9, 4, 1.1 sanā ca soma jeṣi ca pavamāna mahi śravaḥ /
ṚV, 9, 4, 2.1 sanā jyotiḥ sanā svar viśvā ca soma saubhagā /
ṚV, 9, 4, 2.1 sanā jyotiḥ sanā svar viśvā ca soma saubhagā /
ṚV, 9, 4, 3.1 sanā dakṣam uta kratum apa soma mṛdho jahi /
ṚV, 9, 9, 9.2 sanā medhāṃ sanā svaḥ //
ṚV, 9, 9, 9.2 sanā medhāṃ sanā svaḥ //