Occurrences

Atharvaprāyaścittāni
Maitrāyaṇīsaṃhitā
Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina)

Atharvaprāyaścittāni
AVPr, 5, 1, 7.2 saṃrāḍ asi svarāḍ asi sārasvatau tvotsau prāvatām iti //
Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 1, 8, 8, 14.1 sārasvatau tvotsau prāvatām /
Vājasaneyisaṃhitā (Mādhyandina)
VSM, 13, 35.2 samrāḍ asi svarāḍ asi sārasvatau tvotsau prāvatām //