Occurrences

Ṛgveda

Ṛgveda
ṚV, 8, 15, 11.1 satrā tvam puruṣṭutaṃ eko vṛtrāṇi tośase /
ṚV, 9, 45, 2.1 sa no arṣābhi dūtyaṃ tvam indrāya tośase /
ṚV, 9, 63, 23.1 pavamāna ni tośase rayiṃ soma śravāyyam /