Occurrences

Ṛgveda
Ṛgvedakhilāni

Ṛgveda
ṚV, 8, 50, 5.1 ā naḥ some svadhvara iyāno atyo na tośate /
ṚV, 9, 27, 1.1 eṣa kavir abhiṣṭutaḥ pavitre adhi tośate /
ṚV, 9, 107, 9.2 samudraṃ na saṃvaraṇāny agman mandī madāya tośate //
ṚV, 9, 109, 22.1 indur indrāya tośate ni tośate śrīṇann ugro riṇann apaḥ //
ṚV, 9, 109, 22.1 indur indrāya tośate ni tośate śrīṇann ugro riṇann apaḥ //
Ṛgvedakhilāni
ṚVKh, 3, 2, 5.1 ā naḥ some svadhvara iyāno atyo na tośate /