Occurrences

Mahābhārata
Bhāgavatapurāṇa

Mahābhārata
MBh, 6, 43, 2.1 kurūṇāṃ pāṇḍavānāṃ ca saṃgrāme vijigīṣatām /
MBh, 6, 53, 34.2 tāvakānāṃ pareṣāṃ ca samare vijigīṣatām //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 11, 16, 24.1 yogānām ātmasaṃrodho mantro 'smi vijigīṣatām /