Occurrences

Lalitavistara
Saddharmapuṇḍarīkasūtra

Lalitavistara
LalVis, 7, 41.25 tasmāttarhyānanda ārocayāmi ca prativedayāmi ca /
Saddharmapuṇḍarīkasūtra
SDhPS, 3, 37.2 ārocayāmi te śāriputra prativedayāmi te asya sadevakasya lokasya purataḥ samārakasya sabrahmakasya saśramaṇabrāhmaṇikāyāḥ prajāyāḥ purataḥ //
SDhPS, 6, 1.2 ārocayāmi vo bhikṣavaḥ prativedayāmi //
SDhPS, 6, 46.1 ārocayāmi ahamadya bhikṣavaḥ prativedayāmyadya mamā śṛṇotha /
SDhPS, 6, 54.2 ārocayāmi vo bhikṣavaḥ prativedayāmi //
SDhPS, 6, 71.2 ārocayāmi vo bhikṣavaḥ prativedayāmi //
SDhPS, 7, 226.1 ārocayāmi vo bhikṣavaḥ prativedayāmi vaḥ //
SDhPS, 10, 45.1 ārocayāmi te bhaiṣajyarāja prativedayāmi te //
SDhPS, 11, 173.1 ārocayāmi vo bhikṣavaḥ prativedayāmi /
SDhPS, 12, 18.2 ārocayāmi te yaśodhare prativedayāmi te //
SDhPS, 14, 83.2 ārocayāmi te ajita prativedayāmi //
SDhPS, 15, 20.2 ārocayāmi vaḥ kulaputrāḥ prativedayāmi vaḥ //
SDhPS, 15, 43.1 idānīṃ khalu punarahaṃ kulaputrā aparinirvāyamāṇa eva parinirvāṇamārocayāmi //
SDhPS, 17, 25.2 ārocayāmi te ajita prativedayāmi //