Occurrences

Baudhāyanagṛhyasūtra
Vasiṣṭhadharmasūtra
Vārāhagṛhyasūtra

Baudhāyanagṛhyasūtra
BaudhGS, 3, 13, 7.1 tāṃs trivṛtā vrātyastomena yājayitvā vivāhayeyuḥ //
Vasiṣṭhadharmasūtra
VasDhS, 11, 75.1 naitān upanayen nādhyāpayen na yājayen naibhir vivāhayeyuḥ //
Vārāhagṛhyasūtra
VārGS, 5, 3.3 nainān yājayeyur nādhyāpayeyur na vivaheyur na vivāhayeyuḥ //