Occurrences

Aṣṭasāhasrikā

Aṣṭasāhasrikā
ASāh, 1, 36.4 te yato yata eva paripraśnīkriyante tatastata eva niḥsaranti dharmatāṃ ca na virodhayanti dharmatāyāś ca na vyativartante /