Occurrences

Atharvaveda (Śaunaka)
Gopathabrāhmaṇa
Kauśikasūtra
Vaitānasūtra

Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 7, 99, 1.1 pari stṛṇīhi pari dhehi vediṃ mā jāmiṃ moṣīr amuyā śayānām /
Gopathabrāhmaṇa
GB, 2, 2, 16, 8.0 agnīd agnīn vihara barhi stṛṇīhi puroḍāśān alaṃkurv iti //
Kauśikasūtra
KauśS, 1, 2, 20.0 pari stṛṇīhi iti sampreṣyati //
Vaitānasūtra
VaitS, 3, 7, 12.1 athādhvaryur āhāgnīd agnīn vihara barhi stṛṇīhi paroḍāśān alaṃkurv iti //