Occurrences

Rāmāyaṇa
Nāradasmṛti
Suśrutasaṃhitā

Rāmāyaṇa
Rām, Ki, 65, 6.2 vikramaścāpi vegaśca na te tenāpahīyate //
Nāradasmṛti
NāSmṛ, 1, 2, 25.1 sarveṣv api vivādeṣu vākchale nāpahīyate /
Suśrutasaṃhitā
Su, Sū., 6, 7.3 uttaraṃ ca śiśiravasantagrīṣmāḥ teṣu bhagavān āpyāyate 'rkaḥ tiktakaṣāyakaṭukāś ca rasā balavanto bhavanti uttarottaraṃ ca sarvaprāṇināṃ balam apahīyate //