Occurrences

Mahābhārata
Mātṛkābhedatantra
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)

Mahābhārata
MBh, 1, 92, 37.3 vivāhitāṃ ca rājñena /
Mātṛkābhedatantra
MBhT, 5, 31.1 vivāhitāyāḥ kanyāyāḥ prathame ṛtusambhave /
MBhT, 5, 32.1 vivāhitāyāḥ kanyāyāḥ puruṣasya ca tāḍanāt /
MBhT, 5, 33.1 vivāhitāyāḥ kanyāyāḥ pratimāse ca yad bhavet /
Skandapurāṇa (Revākhaṇḍa)
SkPur (Rkh), Revākhaṇḍa, 111, 3.3 vijñaptena suraiḥ sarvairumādevī vivāhitā //