Occurrences

Maitrāyaṇīsaṃhitā
Taittirīyasaṃhitā
Vārāhaśrautasūtra
Śatapathabrāhmaṇa
Kaṭhāraṇyaka

Maitrāyaṇīsaṃhitā
MS, 3, 7, 4, 2.33 yam abhyūhati sa sadasyānām /
MS, 3, 7, 4, 2.34 prajābhyas tvety abhyūhati /
MS, 3, 7, 4, 2.39 atha yad abhyūhaty aparimitasyāvaruddhyai /
Taittirīyasaṃhitā
TS, 5, 2, 3, 63.1 purīṣeṇābhyūhati //
TS, 5, 2, 3, 67.1 pañcabhiḥ purīṣair abhyūhati //
Vārāhaśrautasūtra
VārŚS, 1, 3, 1, 27.1 saṃ brahmaṇā pṛcyasveti vedena sahāṅgāraṃ bhasmābhyūhati //
VārŚS, 1, 3, 2, 23.1 sa te mā syād iti dakṣiṇato granthim abhyūhati //
Śatapathabrāhmaṇa
ŚBM, 1, 2, 1, 13.1 athāṅgārairabhyūhati /
ŚBM, 1, 2, 1, 13.2 bhṛgūṇāmaṅgirasāṃ tapasā tapyadhvamity etadvai tejiṣṭhaṃ tejo yadbhṛgvaṅgirasāṃ sutaptānyasanniti tasmādenamabhyūhati //
Kaṭhāraṇyaka
KaṭhĀ, 3, 4, 220.0 yad aṅgārair abhyūhati tan māṃsaṃ keśā vedā ājyaṃ majjā payasī meda ṛco rūpaṃ yajūṃṣi prāṇās sāmāni jyotīṃṣi diśaś śrotram //