Occurrences

Mahābhārata
Rāmāyaṇa
Tantrākhyāyikā
Kathāsaritsāgara
Rasaprakāśasudhākara
Rasendracūḍāmaṇi

Mahābhārata
MBh, 3, 105, 20.1 sa khanyamānaḥ sahitaiḥ sāgarair varuṇālayaḥ /
Rāmāyaṇa
Rām, Bā, 39, 12.1 khanyamāne tatas tasmin dadṛśuḥ parvatopamam /
Tantrākhyāyikā
TAkhy, 1, 530.1 khanyamāne ca yadā na dṛśyate tadā prathamataraṃ dhṛṣṭatayā duṣṭabuddhiḥ pāṣāṇenātmanaḥ śiro 'tāḍayad abravīc ca sasambhramam //
Kathāsaritsāgara
KSS, 4, 3, 40.2 tanmūlāt khanyamānāt tvaṃ svairaṃ nidhim avāpsyasi //
Rasaprakāśasudhākara
RPSudh, 4, 6.1 parvate bhūmideśeṣu khanyamāneṣu kutracit /
RPSudh, 4, 22.1 bhūdhare kutra cetprāptaṃ khanyamāne ca khanijam /
Rasendracūḍāmaṇi
RCūM, 14, 89.1 khanyamānād yataḥ kāntapāṣāṇānniḥsaranti hi /