Occurrences

Mahābhārata
Daśakumāracarita

Mahābhārata
MBh, 3, 191, 18.5 atra cāhaṃ prativasāmīti //
Daśakumāracarita
DKCar, 2, 6, 270.1 sa cānuyukto dhūrtaḥ savinayamāvedayat viditameva khalu vaḥ yathāhaṃ yuṣmadājñayā pitṛvanamabhirakṣya tadupajīvī prativasāmi //