Occurrences

Divyāvadāna
Hitopadeśa

Divyāvadāna
Divyāv, 9, 8.0 sa yadi śataṃ sahasraṃ vā parityajati tadā pūrṇa eva tiṣṭhati na parikṣīyate //
Divyāv, 9, 84.0 sa yadi śataṃ vā sahasraṃ vā vyayīkaroti pūryata eva na parikṣīyate //
Divyāv, 9, 93.0 sa yadi śataṃ vā sahasraṃ vā vyayīkaroti pūryata eva na parikṣīyate //
Hitopadeśa
Hitop, 2, 95.3 parikṣīyata evāsau dhanī vaiśravaṇopamaḥ //