Occurrences

Matsyapurāṇa
Bhāgavatapurāṇa
Kathāsaritsāgara
Rasaratnasamuccaya
Rasikapriyā
Rājanighaṇṭu

Matsyapurāṇa
MPur, 135, 71.1 sa coḍunāthaḥ sasuto divākaraḥ sa sāntakas tryakṣapatir mahādyutiḥ /
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 4, 7, 22.2 praṇemuḥ sahasotthāya brahmendratryakṣanāyakāḥ //
Kathāsaritsāgara
KSS, 4, 2, 167.2 tryakṣaprasādāt siddhānāṃ rājño viśvāvasoḥ sutaḥ //
Rasaratnasamuccaya
RRS, 7, 2.1 yakṣatryakṣasahasrākṣadigvibhāge suśobhane /
Rasikapriyā
RasPr zu GītGov, 1, 1.2, 10.2 gayāvimokṣāsthitadharmarakṣaḥ svakṣaḥ kṛtatryakṣasamastalakṣyaḥ //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Miśrakādivarga, 22.2 tryakṣapūjanaparaikagocaraṃ yakṣakardamam imaṃ pracakṣate //