Occurrences

Śāṅkhāyanāraṇyaka
Ṛgveda

Śāṅkhāyanāraṇyaka
ŚāṅkhĀ, 2, 10, 1.0 indraḥ suteṣu someṣvityetayauṣṇihīm aśītiṃ pratipadyate vide vṛdhasya dakṣaso mahān hi ṣa iti vṛdhavatyā mahadvatyā //
Ṛgveda
ṚV, 8, 13, 1.2 vide vṛdhasya dakṣaso mahān hi ṣaḥ //