Occurrences

Atharvaveda (Śaunaka)
Mānavagṛhyasūtra
Pāraskaragṛhyasūtra

Atharvaveda (Śaunaka)
AVŚ, 8, 1, 13.1 bodhaś ca tvā pratibodhaś ca rakṣatām asvapnaś ca tvānavadrāṇaś ca rakṣatām /
Mānavagṛhyasūtra
MānGS, 2, 15, 1.3 asvapnaś ca mānavadrāṇaś ca dakṣiṇato gopāyatām /
Pāraskaragṛhyasūtra
PārGS, 3, 4, 17.0 athottarato 'svapnaśca mānavadrāṇaś cottarato gopāyetāmiti candramā vā asvapno vāyur anavadrāṇas tau prapadye tābhyāṃ namo 'stu tau mottarato gopāyetāmiti //
PārGS, 3, 4, 17.0 athottarato 'svapnaśca mānavadrāṇaś cottarato gopāyetāmiti candramā vā asvapno vāyur anavadrāṇas tau prapadye tābhyāṃ namo 'stu tau mottarato gopāyetāmiti //