Occurrences

Sātvatatantra

Sātvatatantra
SātT, 2, 14.2 provāca tattvam amalaṃ sadayārdracittā yasmād guṇāguṇavibhāgam abhūn munīnām //
SātT, 3, 12.1 satyaṃ śaucaṃ dayā maunaṃ dharmaś cāturvidhaḥ smṛtaḥ /
SātT, 3, 23.2 dhṛtiḥ kṣamā smṛtir lajjā śraddhā maitrī dayonnatiḥ //
SātT, 4, 20.2 sameṣu mitrabhāvena dīneṣu dayayā tathā //
SātT, 4, 53.1 nirguṇā bhaktiniṣṭhena kāryā bhūtadayā sadā /
SātT, 5, 8.2 asteyo 'saṃcayo maunam asaṅgam abhayaṃ dayā //
SātT, 5, 28.1 adhamān dayayā śatrūn upekṣeta dayānvitaḥ /
SātT, 5, 28.1 adhamān dayayā śatrūn upekṣeta dayānvitaḥ /
SātT, 5, 39.2 dhyānayogakriyāḥ sarvāḥ sa saṃhatya dayāparaḥ //
SātT, Ṣaṣṭhaḥ paṭalaḥ, 210.2 dvijapūjyo dayāsindhuḥ śaraṇyo bhaktavatsalaḥ //
SātT, 9, 20.2 mamākṣigocaraṃ rūpam akarot sa dayāparaḥ //