Occurrences

Suśrutasaṃhitā

Suśrutasaṃhitā
Su, Sū., 46, 481.1 saumanasyaṃ balaṃ puṣṭimutsāhaṃ harṣaṇaṃ sukham /
Su, Śār., 10, 30.2 athāsyāḥ kṣīrajananārthaṃ saumanasyamutpādya yavagodhūmaśāliṣaṣṭikamāṃsarasasurāsauvīrakapiṇyākalaśunamatsyakaśerukaśṛṅgāṭakabisavidārikandamadhukaśatāvarīnalikālābūkālaśākaprabhṛtīni vidadhyāt //
Su, Cik., 24, 10.1 vaiśadyamannābhiruciṃ saumanasyaṃ karoti ca /