Occurrences

Rāmāyaṇa
Bhāgavatapurāṇa
Bhāratamañjarī

Rāmāyaṇa
Rām, Yu, 12, 4.2 pratyabhāṣata kākutsthaṃ sauhārdenābhicoditaḥ //
Bhāgavatapurāṇa
BhāgPur, 1, 15, 28.3 sauhārdenātigāḍhena śāntāsīdvimalā matiḥ //
Bhāratamañjarī
BhāMañj, 13, 549.1 sauhārdenopayuktaḥ prāktava cāhaṃ bhavāṃśca me /