Occurrences

Amarakośa
Aṣṭāṅganighaṇṭu
Dhanvantarinighaṇṭu
Rājanighaṇṭu

Amarakośa
AKośa, 2, 133.1 pāṭhāmbaṣṭhā viddhakarṇī sthāpanī śreyasī rasā /
Aṣṭāṅganighaṇṭu
AṣṭNigh, 1, 35.2 ambaṣṭhā sthāpanī vīrā bodhakī ca kucelikā //
Dhanvantarinighaṇṭu
DhanvNigh, 1, 69.3 varatiktā bṛhattiktā pāṭhikā sthāpanī vṛkī //
Rājanighaṇṭu
RājNigh, Pipp., 119.2 pāṭhikā sthāpanī caiva śreyasī vṛddhikarṇikā //