Occurrences

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
Rasaratnasamuccayabodhinī

Aṣṭāṅgahṛdayasaṃhitā
AHS, Sū., 11, 3.2 śleṣmā sthiratvasnigdhatvasaṃdhibandhakṣamādibhiḥ //
Rasaratnasamuccayabodhinī
RRSBoṬ zu RRS, 8, 69.2, 5.0 niyamanaṃ capalatvaparihārapūrvakasthiratvasaṃpādanam //