Occurrences

Avadānaśataka
Mahābhārata

Avadānaśataka
AvŚat, 13, 4.2 tataś cakṣuḥsaṃpreṣaṇamātreṇa jetavane 'ntarhito bhikṣugaṇaparivṛtas taṃ pradeśam anuprāptaḥ /
Mahābhārata
MBh, 12, 352, 2.2 smaraṇīyo 'smi bhavatā saṃpreṣaṇaniyojanaiḥ //